Környezetvédelmi Termékdíj változások 2014.07.01-től

2014. július 1-től a termékdíj törvény termékdíj raktári engedélyek beszerzését teszi lehetővé.
A termékdíj raktár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) engedélyével üzemeltetett belföldi ingatlan, ahol a jogszabályban és a kapcsolódó kormányrendeletben leírt feltételek szerint környezetvédelmi termékdíj (kvtd) köteles termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető, kezelhető és tárolható. Ennek megfelelően megkülönböztetünk ipari és kereskedelmi termékdíj raktárt. A kereskedelmi termékdíj raktárt kizárólag a termékdíj köteles termékek kezelésére, állagmegóvására lehet használni.
 

A termékdíj raktár legnagyobb előnye az, hogy a jogszabályban előírt formai követelményeknek megfelelő nyilatkozattételt követően a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek termékdíj nélküli áron tárolhatóak benne, és a nyilatkozattevő az a kereskedő is lehet, aki az értékesítési láncban korábban szerepel. Emellett ipari termékdíj raktár esetén a betároló kereskedő a korábban termékdíjjal növelt áron beszerzett termékek után ráadásul vissza is igényelheti a környezetvédelmi termékdíjat. A termékdíj raktáron belüli termékértékesítés termékdíj mentes.
Ez az új lehetőség lényegesen több mozgásteret adhat a feldolgozóiparnak és a termékdíj köteles termékek kereskedelmének. Az engedély megszerzése lényegesen egyszerűbb, mint például egy adóraktári engedély megszerzése, és nem is szükséges pénzügyi biztosítékot nyújtani az adóhatóság felé.

Az átvállalási szerződések kapcsán is további pontosítás került a termékdíj törvénybe. Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a szerződésnek a NAV részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vételre, módosításra vagy a nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelmet a szerződés vagy a szerződésmódosítás, továbbá a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül kell elektronikus úton megküldeni a NAV részére. A szerződés nyilvántartásba vételéről szóló kérelemhez a szerződést nem kell csatolni. A szerződés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos. Ezek a rendelkezések most július 1-től a termékdíj törvényben külön pontban kerülnek kiemelésre.

Fontos és üdvözlendő változtatás, hogy a NAV a nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti, mert korábban csak az átvállaló kapott hivatalos értesítő levelet az átvállalás hatósági nyilvántartásba vételéről.

A 2014. július 1-jét megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a bejelentett átvállalási időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem következik be.
 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az ÖKO-Pack Kft. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.