Környezetpolitika

 

„Aki korán rákap a jóra, azon később sem fog már a rossz.”
/Kodály Zoltán/

 

A 2003-ban alapított ÖKO-Pack Kft. alapfeladatát tekintve első tíz évében a csomagolási hulladékok koordinációjával és a hulladékgazdálkodási rendszerben résztvevő szereplők tevékenységének összehangolásával foglalkozott, miközben egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a lakossági tájékoztatásra és a környezetvédelmi szemléletformálásra.

 

  

 

 

                                                                                         

A 2012. évi CLXXXV. „hulladékgazdálkodási” törvény azonban megszűntette a korábbi „koordináló szervezetek” jogosítványait, alapfeladatait, így az addig is markáns környezetvédelmi szemléletformálás került előtérbe a cég életében. A Zöld Kommunikációban véghezvitt sikeres kampányok, kiállítások és attrakciók megteremtették a lehetőséget a folytatásra, az utóbbi időben külföldről is érkeznek megkeresések a cég bemutatói iránt. A környezet állapotán - a sorozatos figyelmeztető jelek ellenére – nem tudott javítani az emberiség, így az ÖKO-Pack kollektívájának munkájára is egyre nagyobb szükség van. A fő tevékenységtől függetlenül is a cég társadalmi felelősségvállalás programja (CSR) sokrétű, amivel igyekszik az ÖKO-Pack elősegíteni a

 •  lakosság tájékozottságát és környezeti tudatának fejlődését;
 •  a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzését;
 •  környezet állapotának javítását és a természetes környezet védelmét;
 •  kertkultúra fejlődését és az ökogazdálkodásra vonatkozó ismeretek bővülését;
 •  vidéki turizmus népszerűsítését;
 •  helyi és térségi közösségépítés lehetőségeinek bővítését. 

 

  

 

 

Az épített- és természeti környezet védelmében az ÖKO-Pack Kft.:

 •  kidolgozta „Zöldgallérosok a jövőért” című környezeti nevelési programját, ami magában foglalja az ÖKO-Pack  oktatási tapasztalatait és a szemléletformáló program elemeit;
 •  kifejezésre juttatja minden tevékenységében, megnyilvánulásában elkötelezettségét, felelősségérzetét a környezet  védelméért;
 •  megvizsgálja tevékenysége környezetre gyakorolt hatását és a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem szempontjai  alapján ezeket értékeli, illetve módosítja;
 •  törekszik az energiatakarékos, környezetkímélő technikák és módszerek alkalmazására, ezt munkatársaitól  és partnereitől is elvárja;
 •  keresi azokat a megoldásokat, jó gyakorlatokat amelyek a hulladékok keletkezésének megelőzését, a szelektív  hulladékgyűjtés népszerűsítését, az újrahasznosított anyagok használatát preferálják és ezeket népszerűsíti üzleti  kapcsolataiban és társadalmi felelősségvállalási tevékenységében;
 •  terjeszti és továbbítja valamennyi partnere, kommunikációs kapcsolatrendszere felé társadalmi felelősségvállalásának  tényét, eseményeit, eredményeit, remélve, hogy ebben követőkre, együttműködő partnerekre talál;
 •  alaptevékenységéből fakadó feladatain túlmenően úttörő feladatot vállalt fel a környezetvédelmi szemléletformálás  területén, egyedülálló kommunikációs ideát és platformot kialakítva, a projektpedagógia elvei alapján;
 •  a környezetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos tevékenységét folyamatosan fejleszti, a hazai jogszabályokkal,  technikai fejlesztésekkel, pedagógiai eredményekkel rugalmasan összeegyezteti;
 •  folyamatosan törekszik olyan partneri kapcsolatok kialakítására, amelyek révén a környezetvédelmi szemléletformálás  területén működő intézmények, szervezetek munkája a hatékonyság és a takarékosság érdekében összehangolható,  koordinálható legyen.

 

  

 

 

 

Fenntarthatóság és felelősségvállalás a gyakorlatban

PARASZT-WELLNESS

Az ÖKO-Pack sok éves szakmai munka után látja, hogy bizony a tevőleges kétkezi munkának is mekkora becsülete és haszna van, sőt! Korunk egyik fő kihívása lesz, hogy a földtől és a gazdálkodástól elfordult/elszokott emberek hogyan tudnak majd újra termelő munkát végezni és a biztonságos élelmiszer előállításban (vidékfejlesztés), a magyar Vidék életében szervesen részt venni.

Ezért fontos és támogatandó a Gömörszőlősi Paraszt-Wellness:
önkéntes (kaláka) munkák a vidéki élet szépségeinek,
a természettel való találkozás pótolhatatlan élményének,
a kétkezi munka örömének és a cselekvő optimizmusnak bemutatására és teljes átélésére.

A fogyasztói társadalom jelenlegi életgörbéje hosszútávon fenntarthatatlan. Torzul a helyes értékrend, az anyagi javak előnyt élveznek az erkölccsel, etikával, és egészségünkkel szemben. Kis hazánkban is csökken a biodiverzitás, eltűnnek őshonos fajok, tájfajták. Ezzel párhuzamosan tűnik el az ősök több évszázados szerves kultúrája is, mely lényeges, sőt kulcsfontosságú, a változó környezethez való alkalmazkodás sikerességében!
A Paraszt-Wellness tevékenységei a természetes, fenntartható életmódhoz szükséges körülmények megteremtése és kialakítása, majd ezek megismertetése. A résztvevők bepillantást nyerhetnek a természetközeli élelmiszerek helyi termesztésébe (permakultúra), az állattartás mikéntjébe és hogyanjába, a megújuló energiák felhasználásába, alkalmazása. Cél a nagy ellátó rendszerektől való teljes függetlenedés lehetőségének bemutatása, a környezetterhelés csökkentése, a helyi élelmiszerek előállításának, eszközeinek megismerése. Gyakorlati, fizikai-szellemi munkával ismerik meg az önkéntesek ezeket az alternatív és innovatív megoldásokat.
Cél, új ismeretek szerzése és a gyakorlatba történő átültetésük, miközben a legszélesebb nyilvánosság bevonásával szinte helyszíni tudósításokkal folyamatosan egyre vonzóbbá tenni a vidéki életet, bárhol alkalmazhatóvá tenni az itt tanult praktikákat.

Wellness-csomagunk tartalma:

 •  extenzív gyümölcsös fenntartása: metszés, ültetés, kaszálás, stb.
 •  napkollektoros gyümölcsaszaló építése,
 •  komposztálás a gyakorlatban,
 •  állatgondozás (oltás, etetés, fejés, stb.)
 •  sajtkészítés, kenyérsütés,
 •  zöldségtermesztés,
 •  filmvetítések, beszélgetések, előadások.

A projekt megvalósítása érdekében a széles nyilvánosság bevonásával az ÖKO-Pack forrást és munkaerőt is biztosít a programhoz. Tevékenységünk az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány munkáját igyekszik segíteni. Az elmúlt három év alatt 25 alkalommal került megrendezésre a „Paraszt-wellness”, csoportonként mindig 10-15 ember részvételével. Így 250 embert sikerült bevonni aktívan 3-4 napra a közösségi munkákba, akiknek nagy része a mai napig visszatérő vendég és segítő!
Több térségi, országos szervezet jelezte együttműködési szándékát, mint pl. a Gazdakör, Nyitott Udvar, Gödöllői Egyetem, Miskolci Egyetem, National Geographic, Magyar Nemzet, stb.
A település Budapesttől mért távolsága nagy, ezért a lejutás nehéz. De ez is inkább az előnyök közé tartozik, mert így csak az jön el, aki elszánt és elkötelezett.


Az ÖKO-Pack munkatársai és a holdudvarába tartozó zöld szervezetek aktivistái, önkéntesei gyakorlati tapasztalatokkal egészítik ki az elméleti, tudományos ismereteket, melyeket így átértékelve sokkal hatásosabban és érzékletesebben tudnak átadni környezetüknek, a médiának és érvényesíteni a mindennapi életben.

„Zöldgallérosok a jövőért” című környezeti nevelési program letölthető innen.

További információk:
Tuba Erzsébet
ÖKO-Pack Kft.
06 1 354 12 48 / 14m.
tubaerzsebet(kukac)okopack.hu
 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az ÖKO-Pack Kft. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.